Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (WISBiOP) z siedzibą w Radomiu przy ul. Mokrej 13.19, wpisana do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 243, NIP 948-22-69-833, będąca właścicielem serwisu atesto.pl informuje, że jest administratorem danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w związku z prowadzeniem serwisu atesto.pl
2. WISBiOP informuje, że dane osobowe Użytkowników są wprowadzane do bazy danych Serwisu i wykorzystywane tylko w celu realizacji świadczonych usług, chyba że Użytkownicy lub Odwiedzający wyrażą zgodę na szerszy zakres udostępniania swoich danych osobowych, a WISBiOP dopełni stosownych procedur przewidzianych przez przepisy prawa, które pozwolą mu z tych danych osobowych korzystać i w wyznaczonym przez przepisy prawa i uprawnione organy zakresie.  
3. W przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) WISBiOP  może przekazać dane podmiotom legitymującym się uprawnieniem do żądania ich przekazania. WISBiOP nie udziela osobom trzecim informacji o usługach świadczonych na rzecz Odwiedzających oraz Użytkowników, chyba że o przekazanie takich informacji wystąpią uprawnione organy.    
4. Polityka prywatności określa procedury gromadzenia, przetwarzania, edycji i usuwania danych osobowych w bazie danych Serwisu atesto.pl. 
5. Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminów -- Regulaminu Współpracy Użytkowników z Serwisem atesto.pl oraz Regulaminu dla Odwiedzających.  
6. Użytkownik akceptując Regulamin Współpracy Użytkowników z Serwisem atesto.pl podczas procesu rejestracji  zgadza się również na poniższe zasady oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez WISBiOP jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm. ). 
7. Odwiedzający korzystając z Serwisu atesto.pl akceptuje Regulamin dla Odwiedzających i tym samym wyraża zgodę na poniższe zasady związane z gromadzeniem i przetwarzaniem jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883, z późn. zm. ). 
8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje na czas trwania Umowy i następuje wyłącznie w celu świadczenia przez WISBiOP usług związanych z serwisem.
9. Dane osobowe Użytkowników  lub Odwiedzających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 
10. Dane osobowe Użytkowników lub Odwiedzających mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez WISBiOP, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie WISBiOP czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkowników lub Odwiedzających w ramach Serwisu atesto.pl usług.  
11. Dane osobowe Użytkowników i Odwiedzających są chronione przez WISBiOP przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. 
12. WISBiOP w ramach świadczenia usług w Serwisie atesto.pl może zbierać adresy IP w trakcie połączeń internetowych oraz wykorzystywać je w celu świadczenia przez WISBiOP usług, w tym w celach technicznych związanych z administracją serwerami. 

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW 

1. Zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy Użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych z portalu. 
2. Użytkownik powinien być świadomy, iż dane osobowe wpisywane przez niego do Panelu Użytkownika służące opisowi prezentowanej oferty, w szczególności firma przedsiębiorcy i nazwa przedsiębiorstwa, dane teleadresowe, informacje o produktach i usługach, będą podane do publicznej wiadomości. 
3. W przypadku braku akceptacji dla poniższych zasad prosimy o niekorzystanie z serwisu atesto.pl. 
4. W momencie rejestracji do Serwisu Użytkownik podaje następujące dane: nazwa firmy, NIP, REGON, dane adresowe, e-mail. Wprowadza również login i hasło dostępu do Panelu Użytkownika. 
5. Po dokonaniu przez Serwis pozytywnej weryfikacji podanych danych Użytkownik wprowadza kolejne dane związane z uzupełnieniem profilu firmy, w szczególności: dane firmy widoczne dla wszystkich Odwiedzających, logo firmy, zdjęcia, informację o firmie oraz ofertę. 
6. WISBiOP zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie 
7. Wszystkie dane podane przez Użytkownika są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Dane osobowe Użytkowników i Odwiedzających są chronione przez WISBiOP przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. 
8. WISBiOP wykorzystuje również informacje o zachowaniu Użytkownika na stronach Serwisu atesto.pl. oraz o otrzymywanych opiniach. Dane te potrzebne są one m. in.  do rozstrzygania ewentualnych sporów, egzekwowania zasad Regulaminu, kontaktu administratora danych z Użytkownikiem. Dzięki tym informacjom WISBiOP może lepiej dostosować Serwis atesto.pl  do potrzeb swoich Użytkowników, aby korzystanie z niego było proste, przejrzyste, wygodne i przede wszystkim bezpieczne.  

INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH SERWIS atesto.pl

Każdy Odwiedzający może przeglądać bazę firm, usług i produktów znajdujących się w Serwisie nie podając żadnych danych osobowych. Zbierane są wówczas tylko informacje, które są dostępne w logach systemowych serwerów WISBiOP. Są to np.: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego czy wersja przeglądarki internetowej. 

PRYWATNOŚĆ HASŁA 

1. Każdy Użytkownik powinien chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. 
2. Za wszelkie działania Użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. 
3. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z Panelu Użytkownika.  

DOSTĘP, WGLĄD I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych poprzez Panel Użytkownika. 
2. Do obowiązków Użytkownika należy, aby jego dane osobowe były zawsze aktualne. 
3. Usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy w przypadku rozwiązania umowy odbywa sie automatycznie,  z momentem jej rozwiązania. 

BEZPIECZEŃSTWO  

Dane Użytkowników przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Dane te są chronione przed ingerencją, utratą lub kradzieżą procedurami spełniającymi wymagania prawa polskiego, a dostęp do nich ma tylko niewielka liczba uprawnionych osób. Procesy rejestracji i logowania są realizowane na stronach zabezpieczonych protokołem SSL.  

COOKIES  

1. Strona internetowa Serwisu wykorzystywać będzie ciasteczka ("cookies"), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkowników i Odwiedzających, gdy korzystają ze strony Serwisu. 
2. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.  
3. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" będą wykorzystywane w celu świadczenia przez  WISBiOP usług, w  tym dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników i Odwiedzających, jak również opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Odwiedzających z Serwisu atesto.pl. 
4. Użytkownik i Odwiedzający w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies" poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. 
5. WISBiOP informuje, że w przypadku zablokowania „cookies", korzystanie ze stron Serwisu  atesto.pl może być utrudnione. 

INFORMACJA HANDLOWA 
      
1. Otrzymywanie przez Uytkowników i Odwiedzających informacji handlowych, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w tym tzw. „newsletterów", jest możliwe wyłącznie po dobrowolnym wyrażeniu przez nich na to zgody. 
2. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może być w dowolnym momencie cofnięta lub zmieniona, przez osobę, która jej udzieliła. 

ZMIANY 

1. WISBiOP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnej chwili. 
2. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać po upływie 14 dni od momentu ich zamieszczenia na stronach Serwisu atesto.pl. 
3. Brak akceptacji dla nowej Polityki Prywatności oznacza rezygnację z używania serwisu. 

 
KONTAKT 

1. Obsługą serwisu atesto.pl zajmuje sie Biuro Obsługi Klienta atesto.pl. 
2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie atesto.pl (zakładka Kontakt).

projekt i wykonanie: gqim.com
© 2014 - 2019 Atesto - wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.